Item #M1140b La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II. MONTET Pierre.[newline]M1140b-02.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-03.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-04.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-05.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-06.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-07.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-08.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-09.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-10.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-11.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-12.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-13.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-14.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-15.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-16.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-17.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-18.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-19.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-20.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-21.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-22.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-23.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-24.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-25.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-26.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-27.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-28.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-29.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-30.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-31.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-32.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-33.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-34.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-35.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-36.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-037.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-038.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-039.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-040.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-041.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-042.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-043.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-044.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-045.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-046.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-047.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-048.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-049.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-050.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-051.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-052.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-053.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-054.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-055.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-056.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-057.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-058.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-059.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-060.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-061.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-062.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-063.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-064.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-065.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-066.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-067.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-068.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-069.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-070.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-071.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-072.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-073.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-074.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-075.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-076.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-077.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-078.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-079.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-080.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-081.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-082.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-083.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-084.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-085.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-086.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-087.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-088.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-089.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-090.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-091.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-092.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-093.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-094.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-095.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-096.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-097.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-098.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-099.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-100.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-101.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-102.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-103.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-104.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-105.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-106.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-107.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-108.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-109.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-110.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-111.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-112.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-113.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-114.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-115.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-116.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-117.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-118.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-119.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-120.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-121.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-122.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-123.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-124.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-125.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-126.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-127.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-128.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-129.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-130.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-131.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-132.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-133.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-134.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-135.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-136.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-137.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-138.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-139.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-140.jpg
La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.[newline]M1140b-141.jpg

La nécropole royale de Tanis. Tome I: Osorkon II.

Item #M1140b

Extremely rare complete set of 3 volumes. Only 500 copies were printed. Paris, 1947-51. First edition. Folio. Vol. I: 101 pages, 61 plates. The original fragile softcover has been bound into a modern full cloth imitating the original full cloth of volumes II & III. Vol. II: 197 pages, 139 plates, in its original grey cloth binding. Vol. III: original grey cloth binding. A magnificent set. Language: French. Relevant subjects: Egypt: 3rd IP, Pyramids, Tombs, Temples & Towns.

Language: French.

Print, save as PDF, e-mail or share this listing.

This book was sold
See all items by
See books written by or associated to: MONTET Pierre