Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom (Lund & Rome)