Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo (Oslo)